Els directors de les escoles diocesanes al QUÒRUM23

dijous, 19 octubre 2023

El passat 19 d’octubre els directors de les escoles diocesanes van assistir al congrés de l’escola
cristiana QUÒRUM23.


La trobada va reunir a quasi bé 800 professionals de les diferents escoles cristianes de Catalunya
i durant tot el dia van compartir moments de reflexió conjunta, d’aprendre d’experts i de
visibilitzar els reptes de l’escola cristiana per als propers anys.


Es van presentar, també, els documents conclusius de la reflexió estratègica de l’escola cristiana
de Catalunya en l’àmbit pedagògic i en l’àmbit de la identitat i missió. Documents que ens
ajudaran a orientar la missió educativa dels nostres centres en un temps de canvis i a construir
comunitats obertes, fraternes i solidàries com a signe de la nostra identitat cristiana.