La Fundació

L’Arquebisbat de Tarragona va constituir la Fundació privada Sant Fructuós l’any 2006, com a instrument per a impulsar un servei educatiu eficient amb una orientació pedagògica i amb una acció pastoral dins del marc de l’escola catòlica.


L’any 2021 s’erigeix com a Fundació canònica per a continuar vetllant per
la transmissió de valors educatius propis de l’Església Catòlica i el compliment dels seus objectius.


L’activitat de la Fundació es desenvolupa a les següents àrees:

 • L’assessorament i el suport a altres escoles o institucions pedagògiques.
 • L’atenció educativa a persones amb disminucions o necessitats educatives especials.
 • La promoció de l’educació en el temps lliure des d’una visió cristiana.
 • La organització d’activitats, conferències, seminaris, debats, congressos, cursos i
  publicacions.
 • La concertació de convenis amb d’altres institucions privades o públiques, pel
  desenvolupament i compliment dels objectius fundacionals.
 • La creació de beques i borses d’estudi.
 • L’ impuls de la formació professional de persones per tal de cobrir les necessitats
  específiques de la Fundació.
 • La promoció de intercanvis nacionals i internacionals, de professors, professionals i
  estudiants.
 • La col·laboració amb els sectors públics i provats i el món associatiu, optimitzant esforços per la millora de l'educació. 
 • La promoció de la recerca, estudi, ensenyament i implicació en projectes i
  col·laboracions a l’entorn de la cooperació amb altres entitats sense finalitat de lucre, universitats, governs, organismes internacionals, etc. per tal de potenciar la formació i cooperació en tot allò que afecta els valors humans i la pau.
 • El desenvolupament i la gestió d'institucions d'àmbit diocesà depenents de l'Arquebisbat de Tarragona.