El patronat

El nou patronat

 

El nou patronat, presidit pel Sr. Arquebisbe, Dr. Joan Planellas Barnosell, està constituït pels següents membres:

  • Vicepresident: Mn. Joan Àguila Chavero (vicari general)
  • Secretaria: Sra. Maria del Mar Cugat Vinyes (cancellera)
  • Tresorer: Dr. Jordi Sardà Pons (ecònom diocesà)
  • Directora: Sra. M. Cinta Sebastià Estupiñá (directora de la Fundació)
  • Vocal: Sr. Rafael Muñoz Melgar (delegat diocesà per a l'educació)
  • Vocal: Sr. Antoni Montserrat Duch (elegit d’entre els directors de les Escoles diocesanes)
  • Vocal: Sra. Meritxell Ruiz Isern (designada pel President)
  • Vocal: Sra. Mercè Andreu Rosés (designada pel President)