Projectes d’innovació pedagògica


La Fundació Sant Fructuós impulsa diferents projectes d’innovació pedagògica que es desenvolupen en l’àmbit de les Escoles Diocesanes de Tarragona, altres institucions educatives i centres amb els que la Fundació hi contribueix tot facilitant la innovació a través de l’assessorament i la formació. Per aquesta tasca, la Fundació manté acords de col·laboració amb diferents xarxes educatives, universitats i grups de recerca.

Entre d’altres, actualment la Fundació està impulsant els següents projectes:

Projecte Encaix

El Projecte Encaix és el sistema pedagògic d’educació infantil propi de les Escoles Diocesanes de l’Arquebisbat de Tarragona. És un projecte específic d’estimulació neuromotora i aprenentatge individualitzat basat en el desenvolupament de totes les intel·ligències de la persona (Intel·ligències Múltiples). I també és, al mateix temps, un sistema pedagògic compartit entre la família i l’escola.

www.projecteencaix.org

Captura de pantalla (36)

Captura de pantalla (37)

Projecte Cim

El Projecte Cim (Competències i Intel·ligències Múltiples) és una proposta de programacions d’aula des del desenvolupament de les competències bàsiques que busca una perspectiva integradora del procés d’ensenyament–aprenentatge en l’etapa d’educació primària, posant èmfasi en el treball de les intel·ligències múltiples de cada alumne. És una proposta pedagògica i organitzativa holística (interdisciplinar i global) que pretén aconseguir un desenvolupament integral del nen dels 6 als 12 anys a partir de les seves capacitats.

Projecte Som persones

És un projecte d’acció tutorial a l’etapa de primària per treballar i viure diferents valors i hàbits educatius. La seva dinàmica es desenvolupa entre les activitats que es fan a l’escola i a la llar, on participa la família de l’alumne. S’implementa als cursos de l’educació primària.

Projecte Cercle

Aquest projecte facilita les programacions docents de l’etapa de secundària des de la perspectiva del desenvolupament de les intel·ligències de l’alumne i de les competències curriculars, a través d’una pràctica a l’aula que engloba les diferents àrees i incorpora l’aprenentatge cooperatiu, l’aprenentatge basat en problemes, els currículums bimodals, les estratègies de pensament i les metodologies digitals. Cerca l’equilibri entre pràctiques innovadores i l’assoliment d’hàbits d’estudi des d’una proposta global del conjunt del professorat.

 

Captura de pantalla (38)

Projecte Aules de ciències

En aquest cas, la Fundació té com a objectiu el disseny d’un espai flexible, adaptat i equipat a les escoles per realitzar experiments i recerca científica mitjançant les diferents tècniques a actuals. Es tracta d’una nova generació del tradicional laboratori que engloba les noves tecnologies i la possibilitat de desenvolupar una nova metodologia didàctica, entenent les ciències des d’una visió competencial i transversal.

La Universitat Rovira i Virgili i diferents empreses del sector químic de Tarragona col·laboren en aquest projecte.

 


Fundació Sant Fructuós
Edifici Col·legi Sant Pau Apòstol
Passeig Torroja s/n
43007-TARRAGONA
Telf: 977 24 19 57 Fax: 977 24 19 66 fsfructuos@fsfructuos.org