Formació


La Fundació du a terme diferents accions formatives centrades en dos àmbits prioritaris: la formació del professorat i la formació de les famílies com a educadores dels seus fills.

Els canvis constants en la nostra societat fan cada vegada més complexa l’atenció a l’alumnat i la pràctica docent. Per això, l’aprenentatge que la Fundació ofereix als mestres i professors s’enfoca en l’especialització i l’excel·lència professional, i es basa en la reflexió i la pràctica pedagògica amb l’objectiu de desenvolupar i millorar les seves competències.

La Fundació també col·labora amb altres institucions en accions d’ensenyament i ofereix beques per a la formació del professorat.Els programes formatiusper docents (cursos, seminaris o jornades de treball) que ofereix la Fundació són els següents, entre d’altres:

- Preparació per a les proves de certificació oficial en llengua anglesa

- Programació per competències

- Metodologies pedagògiques de les Intel·ligències Múltiples

- Lideratge pedagògic per a equips directiu

- Coaching per a docents

- L’acció tutorial

- Entorns virtuals d’aprenentatge: Moodle

- Detecció de dificultats d’aprenentatge a l’educació infantil

- Competència amb les TIC

- Treball cooperatiu. Treball en equip.

- Implantació del sistema de qualitat EFQM

- Màrqueting i comunicació del projecte educatiu del centre

 

formacioCIM

La Fundació també desenvolupa diferents “escoles de famílies” als centres educatius diocesans i a tots aquells centres o institucions interessatss en proporcionar als pares i les mares un espai de formació i intercanvi en la seva tasca educadora. L’objectiu és facilitar el treball paral·lel entre l’escola i la família per aconseguir el desenvolupament harmònic de l’alumne, tot aportant eines als pares i mares per assolir aquest objectiu.Les propostes d’aquestes escoles engloben tallers, conferències, cursos, seminaris i “cafès educatius” adaptats a la realitat de cada institució o centre i a les etapes educatives amb les que treballa.Els temes tractats a les accions formatives per a famílies impulsades des de la Fundació són els següents, entre d’altres:

- Herència i caràcter dels fills

- Autoritat i disciplina amb afecte

- Caràcter i temperament

- El tracte individualitzat i els pares com a model d’amor

- L’educació de l’afectivitat. Reflexions en torn a l’educació per l’amor

- Educació emocional a l’educació infantil

- Hàbits alimentaris

- Educar la voluntat

- La gelosia

- Les pors infantils

- Educar la creativitat

- Intel·ligències Múltiples: de l’aula a casa

- El joc en la vida del nen

- Educació dels hàbits

- Educar l’autonomia

- Motivació i optimisme

- Fer-se gran

- Els amics dels adolescents

- L’ús de les pantalles

- Autoritat i llibertat

- Famílies fortes davant els desafiaments actuals

- La conciliació entre treball i família

- La comunicació entre els pares d’una família amb nens

 

Captura de pantalla (35)


Fundació Sant Fructuós
Edifici Col·legi Sant Pau Apòstol
Passeig Torroja s/n
43007-TARRAGONA
Telf: 977 24 19 57 Fax: 977 24 19 66 fsfructuos@fsfructuos.org