Qualitat educativa


QUALITAT EDUCATIVA

Tal com es defineix a la “visió”, la Fundació Sant Fructuós vol ser una institució de referència per la qualitat i eficàcia en la gestió educativa dels centres escolars amb model educatiu cristià i diocesà. Per això, la formació del professorat i el desenvolupament de les seves competències professionals, així com l’assessorament i formació dels equips directius, són tasques essencials per a què la Fundació dugui a terme amb èxit aquest propòsit.

En el moment actual de canvi i transformació dels models formatius, la innovació pedagògica esdevé un objectiu prioritari per als centres escolars. La Fundació impulsa i canalitza diferents projectes que, de forma puntual o global, volen ser un instrument de canvi metodològic i de millora en l’acció docent i en el conjunt dels centres educatius.

 


Fundació Sant Fructuós
Edifici Col·legi Sant Pau Apòstol
Passeig Torroja s/n
43007-TARRAGONA
Telf: 977 24 19 57 Fax: 977 24 19 66 fsfructuos@fsfructuos.org