Notícies


Esit

ESIT és el nou projecte formatiu que neix de la iniciativa del grup d’Escoles Diocesanes de Tarragona i el Centre Tarraconense “El Seminari”, per oferir formació d’alt nivell en un context internacional, treballant paral·lelament amb el sector empresarial. Institucions Promotores La Fundació St. Fructuós, entitat que té com a objectiu impulsar un servei educatiu eficient […]Casals d’estiu. Colònies

Dins de l’objectiu fundacional d’educar en el temps lliure des d’una visió cristiana, i de forma complementària a les activitats extraescolars que es desenvolupen durant el curs escolar, els casals d’estiu organitzats per la Fundació són una proposta formativa i d’esbarjo que es du a terme en els propis centres educatius. Els nens i les […]


Activitats de lleure – Extraescolars

La Fundació ofereix als centres escolars la possibilitat d’organitzar activitats que es desenvolupin fora de l’horari lectiu escolar, ja sigui a la tarda o al migdia. Són activitats no formals extraescolars, però integrades dins dels projectes educatius dels centres. Per tant, persegueixen també els objectius de formació integral de la persona en les seves diferents dimensions […]


Projectes d’innovació pedagògica

La Fundació Sant Fructuós impulsa diferents projectes d’innovació pedagògica que es desenvolupen en l’àmbit de les Escoles Diocesanes de Tarragona, altres institucions educatives i centres amb els que la Fundació hi contribueix tot facilitant la innovació a través de l’assessorament i la formació. Per aquesta tasca, la Fundació manté acords de col·laboració amb diferents xarxes […]


Formació

La Fundació du a terme diferents accions formatives centrades en dos àmbits prioritaris: la formació del professorat i la formació de les famílies com a educadores dels seus fills. Els canvis constants en la nostra societat fan cada vegada més complexa l’atenció a l’alumnat i la pràctica docent. Per això, l’aprenentatge que la Fundació ofereix […]


CEE Tilmar

PRINCIPIS PEDAGÒGICS I OBJECTIUS DE L’ESCOLA TILMAR  El centre d’Educació especial TILMAR pretén donar resposta a les necessitats eductives especials dels alumnes que requereixen una educació específica que no pot ser atesa en un centre ordinari. A TILMAR s’ofereixen els serveis formatius de caire assistencial, educatiu i d’inserció social, que precisen els alumnes amb necessitats […]


Sant Rafael

El col·legi Sant Rafael de la Selva del Camp té més de 190 anys d’antiguitat. El centre fou fundat per les Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paül. Des de l’any 2011, recollint l’esperit i l’empremta de la Companyia, l’Arquebisbat de Tarragona és el titular de l’escola, i, igual que a la resta […]


Mare de Déu de la Serra

PROJECTE EDUCATIU DEL COL·LEGI MARE DE DÉU DE LA SERRA El Col·legi Mare de Déu de la Serra, al igual que la resta d’ Escoles diocesanes, té com a missió l’educació integral de les persones amb un sentit cristià de la vida, que puguin desenvolupar totes les seves capacitats personals, intel·lectuals i socials, i que forgin una […]


Sant Pau de Reus

 PROJECTE EDUCATIU DEL COL·LEGI SANT PAU El projecte educatiu diocesà pretén aconseguir infants i joves autònoms, creatius, i compromesos amb el seu aprenentatge, amb la seva millora personal i amb la millora de la societat. Aquest projecte vol caracteritzar-se per oferir una acurada atenció personalitzada a l’ alumnat i a les seves famílies.  El centre imparteix els […]Fundació Sant Fructuós
Edifici Col·legi Sant Pau Apòstol
Passeig Torroja s/n
43007-TARRAGONA
Telf: 977 24 19 57 Fax: 977 24 19 66 fsfructuos@fsfructuos.org