Activitats de lleure – Extraescolars


La Fundació ofereix als centres escolars la possibilitat d’organitzar activitats que es desenvolupin fora de l’horari lectiu escolar, ja sigui a la tarda o al migdia. Són activitats no formals extraescolars, però integrades dins dels projectes educatius dels centres. Per tant, persegueixen també els objectius de formació integral de la persona en les seves diferents dimensions i a través de l’activitat esportiva, lúdica, social, etc.

Captura de pantalla (51)

Les activitats estan dirigides per entrenadors o monitors especialitzats, professionals del lleure educatiu i mestres i professors dels mateixos centres.

La Fundació també integra diverses accions de voluntariat i aprenentatge-servei entre el jovent en alguna d’aquestes activitats.

Captura de pantalla (54)

Actualment, l’oferta d’activitats extraescolars organitzades des de la Fundació abasta les següents àrees: acadèmiques, esportives i de lleure:

  • Àrea acadèmica: anglès i alemany
  • Àrea d’esports: iniciació esportiva, multiesport, futbol, bàsquet, atletisme, judo, patinatge, tennis, ball, etc.
  • Àrea artística, creativa i lúdica: estudi de música, coral, teatre, escacs, robòtica, jocs d’estratègia, tallers d’art, etc.

Captura de pantalla (58)

Captura de pantalla (57)

Captura de pantalla (59)

Captura de pantalla (50)

Captura de pantalla (49)


Fundació Sant Fructuós
Edifici Col·legi Sant Pau Apòstol
Passeig Torroja s/n
43007-TARRAGONA
Telf: 977 24 19 57 Fax: 977 24 19 66 fsfructuos@fsfructuos.org