La Fundació


L’any 2005 sota l’impuls de l’Arquebisbe de Tarragona, Mons. Jaume Pujol i Balcells, es va fundar la Fundació Civil Privada Sant Fructuós, amb l’objectiu de gestionar el conjunt de centres educatius diocesans, donar servei i suport a d’altres institucions educatives cristianes, canalitzar iniciatives i projectes per a l’educació del jovent a través del lleure, la formació del professorat i l’impuls de projectes socials i culturals.

Els altes membres fundadors que van constituir el primer patronat van ser Mons. Miquel Barbarà i Anglès, sociòleg, el Rev. Joaquim Claver, filòleg, i el Rev. Norbert Miracle, historiador i delegat d’ensenyament de l’Arquebisbat de Tarragona.

La Fundació va desenvolupar el conjunt de les seves activitats a partir de l’any 2006 amb la incorporació del seu primer director, el Sr. Francesc Ortiz.

431_20131105044757


Fundació Sant Fructuós
Edifici Col·legi Sant Pau Apòstol
Passeig Torroja s/n
43007-TARRAGONA
Telf: 977 24 19 57 Fax: 977 24 19 66 fsfructuos@fsfructuos.org