Formació

La Fundació du a terme diferents accions formatives centrades en dos àmbits prioritaris: la formació del professorat i la formació de les famílies com a educadores dels seus fills.

Els canvis constants en la nostra societat fan cada vegada més complexa l’atenció a l’alumnat i la pràctica docent. Per això, l’aprenentatge que la Fundació ofereix als mestres i professors s’enfoca en l’especialització i l’excel·lència professional, i es basa en la reflexió i la pràctica pedagògica amb l’objectiu de desenvolupar i millorar les seves competències.

La Fundació també col·labora amb altres institucions en accions d’ensenyament i ofereix beques per a la formació del professorat. Els programes formatius per docents (cursos, seminaris o jornades de treball) que ofereix la Fundació són els següents, entre d’altres:

 • Preparació per a les proves de certificació oficial en llengua anglesa
 • Programació per competències
 • Metodologies pedagògiques de les Intel·ligències Múltiples
 • Lideratge pedagògic per a equips directiu
 • Coaching per a docents
 • L’acció tutorial
 • Entorns virtuals d’aprenentatge: Moodle
 • Detecció de dificultats d’aprenentatge a l’educació infantil
 • Competència amb les TIC
 • Treball cooperatiu. Treball en equip.
 • Implantació del sistema de qualitat EFQM
 • Màrqueting i comunicació del projecte educatiu del centre

La Fundació també desenvolupa diferents “escoles de famílies” als centres educatius diocesans i a tots aquells centres o institucions interessats en proporcionar als pares i les mares un espai de formació i intercanvi en la seva tasca educadora. L’objectiu és facilitar el treball paral·lel entre l’escola i la família per aconseguir el desenvolupament harmònic de l’alumne, tot aportant eines als pares i mares per assolir aquest objectiu. Les propostes d’aquestes escoles engloben tallers, conferències, cursos, seminaris i “cafès educatius” adaptats a la realitat de cada institució o centre i a les etapes educatives amb les que treballa. Els temes tractats a les accions formatives per a famílies impulsades des de la Fundació són els següents, entre d’altres:

 • Herència i caràcter dels fills
 • Autoritat i disciplina amb afecte
 • Caràcter i temperament
 • El tracte individualitzat i els pares com a model d’amor
 • L’educació de l’afectivitat. Reflexions en torn a l’educació per l’amor
 • Educació emocional a l’educació infantil
 • Hàbits alimentaris
 • Educar la voluntat
 • La gelosia
 • Les pors infantils
 • Educar la creativitat
 • Intel·ligències Múltiples: de l’aula a casa
 • El joc en la vida del nen
 • Educació dels hàbits
 • Educar l’autonomia
 • Motivació i optimisme
 • Fer-se gran
 • Els amics dels adolescents
 • L’ús de les pantalles
 • Autoritat i llibertat
 • Famílies fortes davant els desafiaments actuals
 • La conciliació entre treball i família
 • La comunicació entre els pares d’una família amb nens