Sant Rafael


El col·legi Sant Rafael de la Selva del Camp té més de 190 anys d’antiguitat. El centre fou fundat per les Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paül. Des de l’any 2011, recollint l’esperit i l’empremta de la Companyia, l’Arquebisbat de Tarragona és el titular de l’escola, i, igual que a la resta de col·legis diocesans, la Fundació Sant Fructuós s’encarrega de la gestió pedagògica i administrativa atenent al caràcter propi i al projecte educatiu del centre.

Els col·legis diocesans de Tarragona tenen com a missió “l’educació integral de les persones humanes amb un sentit cristià de la vida, que puguin desenvolupar totes les seves capacitats personals, intel·lectuals i socials, i que forgin una voluntat que els faciliti assolir aquells objectius que lliurement es proposin” (del Caràcter Propi dels col·legis diocesans de Tarragona).

Fidels als objectius del seu titular, al caràcter propi i a la “missió” del centre, el projecte educatiu del col·legi Sant Rafael es concentra en la ferma decisió d’arribar a l’excel·lència educativa, que es caracteritza per una aposta decidida per la constant millora en les àrees següents:

jornades11-1024x678[1]

El treball estret amb les famílies

Els responsables de l’educació dels nens i nenes de l’escola són els seus pares, i l’escola és la principal col·laboradora de les famílies en aquesta funció. Per això, l’acció educadora de l’escola es realitza des de la més estreta col·laboració amb l’acció educadora dels pares i mares. El centre desenvolupa una acció tutorial específica amb les famílies, que té com a objectiu compartir els millors objectius i estratègies per a l’acció educadora a cada edat. Les entrevistes de tutors i tutores amb les famílies, el seguiment d’objectius i la formació de pares i mares en la seva tasca educadora són feines prioritàries pel desenvolupament del projecte educatiu específic per a cada alumne.

L’adquisició d’hàbits i valors

Els objectius educatius es plasmen en una sèrie d’hàbits i competències personals i socials que l’alumne ha d’assolir en les etapes educatives del centre, i tenen, com entén el projecte educatiu del col·legi, la mateixa importància que els objectius acadèmics.

L’educació en hàbits i valors específica que desenvolupa el centre, potenciada conjuntament amb la família, ens ajuda a aconseguir una formació integral de l’alumne que li permetrà afrontar la seva maduració des de l’equilibri i coherència amb els valors viscuts a casa i al centre.

IMG_3103[1]

L’educació personalitzada

Entenem l’excel·lència en la activitat educadora únicament quan aquesta es personalitza i és la millor per a cada nen o nena, atenent a les seves capacitats intel·lectuals i socials, estat maduratiu i característiques personals i familiars. Per això diem que el nostre projecte educatiu és comú i divers com ho són les persones a qui va dirigit.

Per aconseguir maximitzar las capacitats pròpies de cadascun dels nostres alumnes i la seva motivació per l’aprenentatge, el centre desenvolupa:

  • Un projecte educatiu basat en competències personals, acadèmiques i socials, segons l’etapa i el nivell maduratiu de l’alumne. L’objectiu d’aquest projecte és el desenvolupament de totes les intel·ligències.
  • Un projecte d’estimulació primerenca a Educació Infantil que permet afavorir el treball de les competències que es desenvolupen a l’Educació Primària.
  • Un projecte d’hàbit lector, perquè entenem que aquest hàbit és bàsic per a l’eficàcia dels processos d’ensenyament-aprenentatge de tota l’escolaritat.
  • Un projecte multilingüe, Català, Castellà, Alemany, i que potencia l’aprenentatge de l’anglès i ens permet treballar en aquest idioma diferents continguts del currículum de l’Educació Primària.

El Projecte Educatiu del col·legi es caracteritza pel seu programa d’atenció a les necessitats educatives específiques d’alumnat amb mancances singulars de tipus intel·lectual, motriu, maduratiu o social. Per a aquesta funció el centre compta amb una unitat de suport a l’educació especial, diferents especialistes i un claustre de mestres format per a una eficaç atenció a la diversitat. La integració i la inclusió d’aquests alumnes, especialment estimats per la nostra institució, enriqueix el conjunt de l’alumnat i de l’escola.

L’acció pastoral

La formació integral es realitza d’acord a una concepció cristiana de la persona i incorpora al projecte educatiu els valors d’inspiració evangèlica i aplicació universal. Amb el màxim respecte a la llibertat de les consciències, al centre es fomenta una vivència de la fe a partir de les diferents activitats pastorals adequades a cada edat.

El nostre Projecte Educatiu també s’inspira en la nostra realitat cultural, social i geogràfica. Fomentem la cultura del nostre poble i les seves tradicions. Som una institució selvatana que vol formar ciutadans compromesos amb la millora del seu entorn familiar i social.

Excel·lència educativa

La nostra escola entén l’avanç en el desenvolupament del nostre Projecte Educatiu des del treball en equip. La nostra organització escolar es basa en equips de treball de mestres i educadors que gestionen experiències i coneixement professional, i que avancen de forma cooperativa en els diferents projectes del centre. Avaluem sovint els nostres objectius, la nostra feina i la nostra millora professional.

L’excel·lència educativa no es pot assolir si no hi ha una reflexió constant i un esperit d’innovació a les nostres estratègies pedagògiques. Per això la formació per a la innovació i la millora professional dels mestres ocupa un lloc destacat en el nostre Projecte Educatiu.


Fundació Sant Fructuós
Edifici Col·legi Sant Pau Apòstol
Passeig Torroja s/n
43007-TARRAGONA
Telf: 977 24 19 57 Fax: 977 24 19 66 fsfructuos@fsfructuos.org