Mare de Déu de la Serra


PROJECTE EDUCATIU DEL COL·LEGI MARE DE DÉU DE LA SERRA

El Col·legi Mare de Déu de la Serra, al igual que la resta d’ Escoles diocesanes, té com a missió l’educació integral de les persones amb un sentit cristià de la vida, que puguin desenvolupar totes les seves capacitats personals, intel·lectuals i socials, i que forgin una voluntat que els faciliti assolir aquells objectius que lliurament es marquin. 

slideshow2[2]

El seu projecte educatiu pretén aconseguir infants i joves autònoms, creatius, i compromesos amb el seu aprenentatge, amb la seva millora personal i amb la millora de la societat. Aquest projecte vol caracteritzar-se per oferir una acurada atenció personalitzada a l’ alumnat i a les seves famílies. 

El centre imparteix els següents ensenyaments:

Llar d’Infants 
Educació Infantil 
Educació Primària 
Educació Secundària Obligatòria 

El col·legi desenvolupa diferents projectes compartits amb les Escoles diocesanes de Tarragona, com ara: 

· Projecte Encaix d’Educació Infantil: Un sistema pedagògic basat en el desenvolupament de les intel·ligències múltiples. 

· Projecte CIM d’educació Primària: Assoliment de competències i desenvolupament d’intel·ligències amb estratègies pedagògiques basades en la personalització, la innovació i les tecnologies. 

· English project: Pràctica de la llengua anglesa en el context escolar, en activitats ordinàries i a diferents matèries al llarg de l’escolaritat. 

L’activitat pedagògica s’orienta tant als resultats acadèmics com als objectius educatius integrals de l’ alumne/a. 

El treball conjunt amb les famílies és un eix central per assolir aquests objectius del seu projecte. 

L’excel·lència en l’activitat docent, el treball en equip, el compromís amb les persones i l’optimisme, són els valors prioritaris per a l’equip de mestres i professors del centre. 

 image[4]

 ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 

Les activitats complementàries desenvolupades en horari addicional als ensenyaments obligatoris estan dirigides a donar suport al Projecte Educatiu del Centre. Algunes es desenvolupen en llengua anglesa. 

Noves tecnologies/informàtica 
Francès 
Pràctiques de laboratori 
Tècniques d’estudi </span
Taller de lectura 
Tallers de conversa en anglès 
Sensibilització musical 
Dramatització 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

Pensades per fomentar en els seus alumnes el desenvolupament integral de la seva personalitat per tal d’ assolir la seva maduresa humana, intel·lectual i física, dins d’un marc de convivència. La nostra oferta inclou activitats extraescolars per a totes les edats.

SERVEIS 

Amb la finalitat d’ajudar les famílies, s’ofereixen tot un ventall de serveis: 

Pla específic d’acció tutorial i acompanyament a alumnes i famílies 
Menjador escolar (subvencionat per als alumnes dels pobles de la comarca) 
Transport gratuït per als alumnes dels pobles de la comarca 
Acollida matinal 
Gabinet d’orientació i psicopedagogia 
Escola de pares 
 

image[9]


Fundació Sant Fructuós
Edifici Col·legi Sant Pau Apòstol
Passeig Torroja s/n
43007-TARRAGONA
Telf: 977 24 19 57 Fax: 977 24 19 66 fsfructuos@fsfructuos.org