Esit


ESIT és el nou projecte formatiu que neix de la iniciativa del grup d’Escoles Diocesanes de Tarragona i el Centre Tarraconense “El Seminari”, per oferir formació d’alt nivell en un context internacional, treballant paral·lelament amb el sector empresarial.

Institucions Promotores

La Fundació St. Fructuós, entitat que té com a objectiu impulsar un servei educatiu eficient amb una orientació pedagògica i amb una acció pastoral dins del marc de l’escola cristiana.

El Col·legi St. Pau Apòstol, centre educatiu de referència a la ciutat de Tarragona, que destaca per la innovació, la qualitat i la excel·lència acadèmica.

L’Escola Joan XXIII, amb més de 40 anys d’experiència al barri de Bonavista i una vocació per la formació professional, fan que avui sigui el centre privat concertat de més amplia oferta educativa a Tarragona.

El Centre Tarraconense “El Seminari”,  un espai que acull activitats empresarials, acadèmiques, culturals, socials i pastorals de primer ordre, en un ambient d’Àtrium on poder fomentar el diàleg amb la societat, i que representa el motor del nostre projecte.

Estudis

- Formació Acadèmica

◾Reglada: títols oficials, màsters i estudis formatius.
◾Formació a mida, online, coaching, assessorament…

- Formació per a Empreses i Organismes.
- Formació en Humanitats: tallers i cursos per a famílies.

www.esit.cat

 


Fundació Sant Fructuós
Edifici Col·legi Sant Pau Apòstol
Passeig Torroja s/n
43007-TARRAGONA
Telf: 977 24 19 57 Fax: 977 24 19 66 fsfructuos@fsfructuos.org