La Fundació


L’ any 2006 l’Arquebisbat de Tarragona va constituir la Fundació privada Sant Fructuós, com a instrument per a impulsar un servei educatiu eficient amb una orientació pedagògica i amb una acció pastoral dins del marc de l’escola catòlica.
Per a la transmissió de valors educatius propis de l’Església Catòlica i el compliment dels seus objectius, l’activitat de la Fundació es desenvolupa a les següents àrees:
1. La direcció i gestió de les escoles propietat de l’Arquebisbat de Tarragona, així com aquelles escoles parroquials o depenents d’Instituts de Vida Consagrada que ho desitgin.
2. L’assessorament i el suport a altres escoles o institucions pedagògiques.
3. L’atenció educativa a persones amb disminucions o necessitats educatives especials.
4. La promoció de l’educació en el temps lliure des d’una visió cristiana.
5. La organització d’activitats, conferències, seminaris, debats, congressos, cursos i publicacions.
6. La concertació de convenis amb d’altres institucions privades o públiques, pel desenvolupament i compliment dels objectius fundacionals.
7. La creació de beques i borses d’estudi.
8. L’ impuls de la formació professional de persones per tal de cobrir les necessitats específiques de la Fundació
9. La promoció de intercanvis nacionals i internacionals, de professors, professionals i estudiants.
10. La promoció de la recerca, estudi, ensenyament i implicació en projectes i col.laboracions a l’entorn de la cooperació amb altres entitats sense finalitat de lucre, universitats, governs, organismes internacionals, etc. per tal de potenciar la formació i cooperació en tot allò que afecta els valors humans i la pau.


Fundació Sant Fructuós
Edifici Col·legi Sant Pau Apòstol
Passeig Torroja s/n
43007-TARRAGONA
Telf: 977 24 19 57 Fax: 977 24 19 66 fsfructuos@fsfructuos.org