“ESCOLTO I ACTUO”

El lema del nou curs a les escoles diocesanes

Amb aquest lema, “Escolto i actuo”, hem iniciat el curs 2022-2023 a les escoles
diocesanes. Un nou curs que volem realitzar escoltant i actuant per afrontar els reptes
propis de l’activitat educativa que tenim per endavant. Una premissa que ens convida
primer a la reflexió serena i a l’acció després.
Superades les restriccions patides en els dos anys anteriors degudes la pandèmia, que
ens han obligat a interioritzar conceptes com esforç, resiliència, generositat i
paciència, tornem a afrontar l’activitat lectiva amb uns ànims renovats, i en un
escenari que ens marca una sèrie d’objectius comuns a assolir, a més dels que són
propis a les realitats particulars de cadascuna de les escoles.
En l’aspecte organitzatiu, la programació de les diverses accions de la Fundació a
través de les seves comissions de treball (pedagògica, pastoral i econòmica) i de les
corresponents als respectius equips directius de les escoles.
Des del punt de vista normatiu, la implantació del currículum per competències
(LOMLOE), l’actualització de competències digitals d’alumnes i docents (pla d’educació
digital) o el projecte lingüístic de centre, entre d’altres.
Com a repte principal, però, destacar especialment les accions encaminades a assolir
l’objectiu propi, el qual explica la nostra raó de ser: la transmissió dels valors
educatius propis de l’Església Catòlica en la formació integral dels infants i joves que
se’ns encomanen.