LA FUNDACIÓ CANÒNICA COMENÇA LA SEVA ACTIVITAT

En aquests primers mesos del curs 2021-22 la Fundació ha començat la seva activitat.

Des de la seva constitució el passat mes d’abril, s’han dut a terme un seguit d’accions encaminades a millorar la gestió conjunta de les escoles que la conformen. S’ha aprovat el seu Reglament de Règim Intern; s’han constituït les comissions de Pastoral, la Pedagògica i la d’Economia; s’han configurat els Serveis Centrals que donen suport operatiu a les Escoles Diocesanes i s’han realitzat les sessions de treball amb els respectius equips directius de les escoles. Així mateix, s’han realitzat dues reunions del Patronat de la Fundació per fer el seguiment puntual de les activitats realitzades i la programació prevista per als propers mesos.

Amb això, la Fundació afronta el nou any 2022 amb l’interès de potenciar de millorar la acció educativa i pastoral dels alumnes de les nostres escoles.